ยินดีค่ะ ที่น้าสุ เป็นผู้พาให้พี่น้องได้เจอกัน
แม้ว่าเราจะอยู่คนละทวีป ระยะท่งมิใช่อุปสรรค
เพียงแต่ว่าก่อนเจอกัน LOLA น้องผุ้ไร้เดียงสาเป็นคนแรกที่ได้สัมผัส ก่อน PHOEBEตัวจริง
ตอนนี้ น้องตุ้กตาก็ได้อยู่ร่วมครอบครัวแสนน่ารักอย่างอบอุ่นที่เมือง HUDDERSFIELD ประเทศอังกฤษ