ลงมือถักด้วยไหมยีนส์ เดนิมแล้วค่ะ ทิ้งงานถักที่ค้างอื่นๆไปหมดเล
ขอบอกว่าไหมยีนส์นี่ นุ่มมือมากค่ะ เมื่อเทียบกับไหมคอตต้อน
ชอบค่ะ ชอบ