ไหมมาใหม่ อีกแล้วววว

2 ชั้นบน
2 ชั้นบน
ไหมใยกัญชา หรือใยกัญชง แบบเหลือบ
ไหมใยกัญชา หรือใยกัญชง แบบเหลือบ