วันหยุดร้านช่วงปีใหม่

วันหยุดร้านช่วงปีใหม่ คือวันที่ 31 ธันวาคม – 2  มกราคม นะคะ

เปิดทำการอีกครั้ง วันที่ 3 มกราคม 2554 ค่ะ

Merry Christmas ค่ะ!