ประกาศ!! วันหยุดร้านโอฮอป

ร้านโอฮอป ปิดตั้งแต่ 18:00 น. ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม จนถึงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม..

ร้านเปิดวันพุธที่ 12 พฤษภาคม