ถักตุ๊ตาใช้ไหมพรมหรือไหมcottonคะ เรียกเป็น2 เส้น 4เส้น ใช่ไหมคะ